Filippa Reinfeldt ny styrelseledamot i Polar Structure AB

Filippa Reinfeldt har valt att tacka ja till att bli ny styrelseledamot i Polar Structure AB. Polar Structure är ett svenskt infrastrukturbolag med tydligt ESG fokus. Polar utvecklar och förvaltar hållbar infrastruktur som främjar innovation, miljö och samhället i stort.

”Jag är oerhört stolt och glad att Filippa har valt att bli en del av styrelsen i Polar Structure. Hennes breda erfarenhet och kompetens är viktig för oss och vi är övertygade om att Filippas kunskaper kommer bidra till Polars Structures fortsatta utveckling av hållbar infrastruktur. Filippa delar Polars värdegrund vad gäller ESG samt att ge tillbaka till samhället vilket vår stiftelse har som enda syfte att göra”, säger Tobias Emanuelsson, Grundare och VD för Polar Structure AB.

 

”Jag är glad att ingå i Polar Structures styrelse. Det ska bli spännande att få arbeta med frågor relaterade till hållbara infrastruktursatsningar. Det är för mig tydligt att det finns ett stort behov av satsningar på infrastruktur, för att skapa ett bättre samhälle och det är lika tydligt att dessa behöver vara hållbara, om vi ska kunna hantera andra samhällsutmaningar. Med min bakgrund och mitt breda samhällsengagemang känns det också extra bra att vara ledamot i ett företags styrelse, som så tydligt vill ge tillbaka till samhället.” Säger Filippa Reinfeldt.

 

Filippa tillträder i styrelsen december 2020.