Walk the talk - Vår investeringsfilosofi

Hållbarhet

Kort om en långsiktig investeringsstrategi

Hållbarhet är inte valbart utan ett måste när vi överväger en investering, det är ett pågående arbete och ingen punktinsats. Vi är övertygade om att hållbarhetsaspekter bäst tillämpas genom ett direkt tillvägagångssätt och genom mätbara resultat i såväl stora som små beslut. Det är dags att agera nu för en hållbar framtid.

Under våren 2020 med Covid-19 har vi sett ytterligare bevis på vikten av att vi globalt samarbetar för en hållbar framtid. Vi vill möjliggöra en hållbar omställning genom att främja långsiktiga investeringar inom infrastruktur. För oss går hållbarhet hand i hand med långsiktig lönsamhet och är en av de viktigaste faktorerna vid investeringsbeslut. Vi skall alla gå ut som vinnare.

Under utvärderingsfasen

  • Inför en eventuell investering är hållbarhetsaspekter (miljö, social och styrning) en avgörande del av utvärderingen
  • Bristande hantering av hållbarhetsaspekter utgör en stor risk vid investeringar
  • En tydlig hållbarhetsplan upprättas därför vid varje förvärv och är anpassad för den specifika investeringen

Under Polar Structures ägande

  • Vi har som målsättning att så snart som möjligt genomföra de förbättringsåtgärder som identifierats under investeringsfasen
  • Dessa bevakas och uppdateras kontinuerligt under innehavstiden
  • Polar Structures hållbarhetsarbete präglas av proaktivitet och innovation
  • Även verksamhetsbolag ska verka i framkant och ligga steget före när det kommer till innovation och hållbarhet
  • De intressebolag Polar Structure äger ska ha ett utpräglat hållbarhetsperspektiv som kontinuerligt säkerställs