Environmental, Social and Governance

En hållbar investeringsfilosofi.

Polar Structure

ESG

  • En målmedveten implementering av ESG-aspekter (Environmental, Social och Governance) utgör kärnan för Polar Structures affärsmodell
  • Likt ett kretslopp vill vi inom Polar Structure skapa ett DNA som förs vidare till allt vi rör. Varje investering som genomförs skall uppfylla våra högt ställda krav, alternativt ha en åtgärdsplan för att efterleva vår ESG-policy
  • Vi tror att vår affärsmodell genomförs bäst genom en initial noggrann analys och utvärdering, följt av kontinuerlig uppföljning med fokus på mätbara resultat

Mål

  • Polar Structures hållbarhetsarbete ska betraktas som branschledande där proaktivitet och innovation är ledord
  • Samtliga verksamhetsbolag Polar Structure har ett beslutande inflytande över ska vara koldioxidneutrala
  • Samtliga intressebolag Polar Structure investerat i ska ha en tydlig plan för att vara koldioxidneutrala innan 2030