Med målet att ge tillbaka till samhället

En hållbar investeringsfilosofi.

The Polar Structure Initiative Foundation

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bygga ett mer hållbart samhälle om vi lär oss att ge tillbaka. Vi har med den tron startat en stiftelse som skall göra precis det; Ge tillbaka till samhället för att tillsammans kunna bygga för en bättre framtid. Stora ord som vi ämnar att verkställa.

Polar Structure kommer löpande skänka delar av den årliga vinsten till stiftelsen.

Stiftelsens syfte är att bidra till den fortsatta utvecklingen av infrastruktur i Sverige och världen. Både till pågående infrastrukturprojekt, forskning, utbildning samt möjliggöra nya innovationer inom området. Den skall vara sökbar för personer, organisationer eller företag som vill utveckla hållbar infrastruktur.

Stiftelsen bildades i november 2020.
Har du frågor kring stiftelsen eller vill komma i kontakt med oss, maila stiftelse@polarstructure.se