Tillsammans utvecklar vi framtidens infrastruktur.

Verksamhetsbolag

Bolaget äger och utvecklar moderna tågunderhållsanläggningar i strategiska lägen och säkerställer morgondagens moderna tågverkstäder

Bolaget utvecklar och förvaltar moderna logistikanläggningar i nära anslutning till övriga verksamhetsbolags infrastrukturtillgångar

Bolaget investerar i intelligent teknologi för morgondagens samhälle. Exempel på investeringar inkluderar IoT och 5G-nät

Netmore Polar LW & Netmore Polar PropNet

Netmore Polar är ett samägt nätbolag som ska bygga, förvalta och underhålla nätinfrastruktur. Bolaget ska bygga ett rikstäckande LoRaWAN-nät för IoT och erbjuda fastighetsägare en attraktiv modell för att kunna digitalisera sina fastigheter via Proptech Node – vilket inkluderar möjligheten att äga sin egen 5G-infrastruktur.

Bolaget äger strategiskt belägen mark och förser övriga verksamhetsbolag med byggfärdig mark för utveckling av infrastrukturtillgångar

Polar direktinvesterar och utgör en långsiktig partner i innovativa bolag med en hållbar strategi.
Läs mer om bolagen nedan:

Train Alliance

Train Alliance projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar på strategiska lägen, med visionen att alla järnvägsfordon ska kunna utnyttjas maximalt

Enequi

Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation.

Save by Solar

Save by Solar vill ändra sättet företag använder energi så att vi tillsammans kan driva på utvecklingen till en förnybar värld. Save by Solar skapar enkla, lönsamma och säkra lösningar för att producera och konsumera förnybar energi.

Ngenic

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar.

Bolaget investerar och driver förändring i framtidens gröna energisystem. Exempel på investeringar inkluderar solcellssystem, batterilösningar, elbilsladdare och AI-mjukvara mot elnätet.

 

Investeringsområden

Verksamhetsområden (Direktägda/Partnerskap)

Järnväg

 • Tågverkstäder
 • Spårområden
 • Växlar
 • Övrigt

Energi

 • Solcellsparker
 • Vindkraftparker
 • Distribution av el
 • Fjärrvärme och kyla
 • Förnyelsebar energi

Vatten & avlopp

 • Vattenreningsverk
 • Pipelineprojekt
 • Sophantering
 • Gasanläggningar
 • Ballastrening

Transport

 • Kombiterminaler
 • Hamnar
 • Elektrifiering
 • Innovativa lösningar

Logistik

 • Logistikutveckling
 • Transporthubbar
 • Vägnät

Digitala lösningar

 • Datahallar
 • Batterilösningar
 • Fiber
 • Fysiska nät

Mark

 • Strategisk & utvecklingsbar mark

Intressebolag (delägare)

Bolag & innovation

 • Bolag med tydligt fokus på innovation och hållbarhet
 • Gräsrotsinvesteringar
 • Forskningsprojekt