Polar Structure ankarinvesterar i Train Alliance börsintroduktion

Polar Structure har tecknat sig för 700 000 B-aktier, en investering om 35 miljoner kronor, i Train Alliance Sweden AB (publ):s notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningen motsvarar ca 12,2% av det totala erbjudandet i emissionen och innebär att Polar Structure erhåller en ägarandel i Train Alliance om knappt 5%.

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och partners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv och hållbar järnvägsinfrastruktur.