Polar Structure anställer Mattias Söderqvist inom affärsutveckling

Polar Structure välkomnar Mattias Söderqvist till bolaget där Mattias kommer arbeta med affärsutveckling. Tidigare var Mattias Head of Business Strategy på Priority Group där han agerade affärsstrategisk rådgivare till ledningsgrupper och styrelser inom framförallt infrastruktur, fastigheter och innovation.

Inom Polar Structure kommer Mattias arbeta med affärsutveckling där hans fokus kommer ligga på att hitta och utvärdera nya investeringar samt att förädla och hitta synergier i befintliga innehav.

Mattias tillträdde i slutet av februari 2021.