Polar Structure förvärvar tågserviceanläggningar i Hallsberg och i Landskrona

Polar Structure har denna dag, genom dotterbolaget Nordic Rail Estate, avtalat om förvärv av två spårbundna tågservicedepåer. Anläggningarna är belägna i Hallsberg och i Landskrona och används primärt för avancerade underhållsarbeten av tåg. Anläggningarna möjliggör stora tidsbesparingar för tågoperatörer och genererar inflationsskyddade intäkter till Nordic Rail Estate. Den viktade genomsnittliga kontraktslängden som återstår är 20 år.

Transaktionen genomförs genom förvärv av två separata aktiebolag och tillträde är beräknat att ske under september 2019.