The Polar Structure Initiative Foundation investerar i Ignitia

Den 31 mars 2021 gjorde stiftelsen sin första aktieinvestering i Ignitia AB. Ignitia erbjuder hyper-lokala, mycket exakta väderprognoser för bönder i tropiska klimat genom ett 48-timmars prognosmeddelande som levereras dagligen via SMS direkt till abonnentens telefon. Ignitia har genomfört en nyemission och medlen planeras huvudsakligen användas för marknadsexpansion till Brasilien och Indonesien i syfte att nå 3,7 miljoner användare senast 2022.