Polar Structure genomför nyemission om 1,4 miljarder kronor

Bolagsstämman i Polar Structure har fattat beslut om en nyemission, vilken kommer att tillföra bolaget cirka 1,4 miljarder kronor. Nyemissionen har tecknats av en handfull svenska familjebolag och privatpersoner.

Kapitalet avses användas för investeringar inom ramen för Polar Structures strategi att långsiktigt äga och utveckla hållbara infrastrukturrelaterade tillgångar.