Tillsammans möjliggör vi satsningar på betydelsefull infrastruktur som främjar innovation, miljö och samhället i stort

Polar Structure är en plattform för ägande och förvaltning av infrastrukturrelaterade tillgångar. Vi samlar kompetens och kapital för att skapa en effektiv förvaltningsorganisation där långsiktighet och hållbarhet står i fokus. Genom att vara initiativtagare och grundare till nya bolag inom infrastruktur kan vi redan från start skapa en kultur och ett förhållningssätt som ställer höga krav vad gäller affärsetik och ansvarstagande. På så sätt är vi väl positionerade för att kunna generera en trygg avkastning och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Utöver de bolag som vi är grundare av och majoritetsägare i gör vi även minoritetsinvesteringar i innovativa bolag som vi tror kan bidra till en bättre helhet inom Polar Structures plattform. Våra samarbetspartners består av bolag inom såväl offentlig som privat sektor.

Kommun, region och stat

 • Polar Structure har som målsättning att vara det självklara valet för långsiktiga infrastrukturrelaterade investeringar
 • Vi har en flexibel partnerskapsmodell med fokus på säkrad rådighet för ursprungsägaren
 • Vi säkerställer en hållbar infrastruktur med korta ledtider från idé till beslut

Varför partnerskap med Polar Structure?

 • Säkerställer fortsatt rådighet
 • Frigör likviditet för andra investeringar
 • Långsiktig och pålitlig partner med fokus på hållbarhet och innovation

Operationella infrastrukturaktörer

 • Möjlighet till att expandera den egna verksamheten genom dynamiska samarbeten
 • Pålitliga partners i såväl bra som mindre bra tider med ett långsiktigt förhållningssätt
 • Brett nätverk som främjar innovation och entreprenörskap

Varför partnerskap med Polar Structure?

 • Frigör kapital för kärnverksamheten
 • Stark kapitalpartner med korta beslutsvägar
 • Brett nätverk av entreprenörer

Innovation

 • Möjliggör investeringar i samhällsviktig infrastruktur
 • Polar Structure kommer att bidra med en del av sin årliga vinst till en stiftelse inriktat på fortsatt utveckling av infrastruktur i samhället. Läs mer om vårt arbete med stiftelsen Här